Környezetkémia és fizika szigorlat

TételTípus
Az elemek születése. Az atomok szintézisének lehetséges magkémiai folyamatai. Az atomátalakulási folyamatok szerepe a Világegyetem kialakulásában és napjainkban. A geoszférák kialakulásának kémiája. Az elemek eloszlása a geoszférákban. A geológiai folyamatok környezeti hatásai. A bioszféra kialakulása és hatása a geoszférákra. .doc
Az atmoszféra szerkezete és kémiai jellemzése: Az állandó és változó alkotóelemek kölcsönhatásai a többi geoszférával. A napsugárzás hatása az atmoszférára. A termoszféra f?bb kémiai folyamatai. A sztratoszférikus ózon képz?dése és szerepe. Az ultraibolya sugárzás környezeti problémái. .doc
Az oxigén kémiai tulajdonságai. El?fordulása, körforgalma, szerepe a környezetben. A nitrogén körforgalma. A leveg? nitrogénvegyületeinek (ammónia, nitrogén- oxidok) tulajdonságai é környezeti szerepük. .doc
Szénvegyületek (CO, CO2, szerves szénvegyületek) az atmoszférában. Az üvegházhatás. Az éghajlatváltozások lehetséges kémiai okai. A kénvegyületek. Az atmoszféra kénvegyületei. Az aeroszolok képz?dése és szerepük a környezetben. A füstködök típusai és kialakulási folyamatai..doc
A víz és a hidroszféra kémiája. Csapadékvíz, felszíni vizek, óceánok kémia jellemzése és szerepük a geokémiai anyagforgalomban. A természetes víztisztulás és víztisztítási eljárások..doc

Error thrown

Call to undefined function profitmag_categorized_blog()