Kísérletek kén-hexafluoriddal

Kísérletek kén-hexafluoriddal

Kísérletek kén-hexafluoriddal
A kén-hexafluorid egy színtelen, szagtalan, nem gyúlékony, nagyon stabil, nem reakcióképes molekula. Apoláris molekula lévén vízben nem, de egyéb szerves oldószerekben jól oldódik. Oktaéderes geometriával rendelkezik, a központi kénatomot szimmetriukusan veszik körül a fluor atomok. Iparilag elemi kén és fluor reakciójával állítják elő sok tonnás mennyiségben évente. Főleg nagyfeszültségű megszakítóknál szigetelésre használják. Egyetlen negatívuma, hogy az extrém üvegház hatású anyagokhoz tartozik, légköri tartozkodási ideje több ezer év.

Read More

Kálium-permanganát reakciója kén-dioxiddal

Kálium-permanganát reakciója kén-dioxiddal

Kálium-permanganát reakciója kén-dioxiddal
A kálium-permanganát egy erős oxidálószer, így könnyen szulfáttá oxidálja a kén-dioxidot.
Ebben a reakcióban tehát a kálium-permanganát mind oxidálószer a kén-dioxid mint redukálószer viselkedik. A kálium-permanganátban a mangán oxidációs száma +7, ami elektron felvétellel +4-é redukálódik és mangán-dioxid képződik, töményebb oldatban fekete/barna csapadék képződése figyelhető meg. A kén-dioxid oxidációs száma +4, ami elektronleadással +6 lesz és szulfátion képződik.

Read More

Lakmuszpapír

Lakmuszpapír

Lakmuszpapír
A lakmusz (eredeti nevén lacca musci) összetett növényi festék, amelyet hagyományosan sav-bázis indikátorként használnak. Savas oldatban vörös színű (pH 4,5 alatt), lúgos közegben pedig kék színű (pH 8,3 fölött). Semleges közegben lila. Vizes oldatként, vagy papírcsíkba felitatva (lakmuszpapír) alkalmazzák.

Read More

Króm(VI) redukálása króm(III)-má jodid-ionokkal

Króm(VI) redukálása króm(III)-má jodid-ionokkal

Króm(VI) redukálása króm(III)-má jodid-ionokkal
Sósavval megsavanyított kálium-dikromát oldathoz 1-2cm3 kálium-jodid oldatot adagolunk, sötétbarna oldatot kapunk.
A dikromát-ionok savas közegben jóddá oxidálják a jodid-ionokat, miközben króm(III)-ionok keletkeznek, melyek zöld színűek, de a kiváló jód barna színe elfedi azt. A következő lépésben nátrium-tioszulfát (Na2S2O3) oldatot adunk a rendszerhez, mely a jódot visszaredukálja jodid-ionokká, a króm(III)-ionok zöld színe előtűnik.

Read More

Kemilumineszcencia kialakulása szingulett-triplett átalakulás következtében

Kemilumineszcencia kialakulása szingulett-triplett átalakulás következtében

Kemilumineszcencia kialakulása szingulett-triplett átalakulás következtében.
Az első gázmosó edény, ahol a reakció lejátszódik 30%-os hidrogén-peroxidot, és kb.1-2%-ban NaOH-t tartalmaz, amin lassú ütemben klórgázt vezetünk keresztül. A 2. párhuzamosan bekötött gázmosó edény NaOH oldatot tartalmaz , melynek célja a klór megkötése!

Read More

Luminol oxidációja hidrogén-peroxid oldattal

Luminol oxidációja hidrogén-peroxid oldattal

Luminol oxidációja hidrogén-peroxid oldattal
A luminol lúgos közegben dianionná alakul, ezt a formát könnyen oxidálhatjuk nátrium-hipoklorittal vagy hidrogén-peroxiddal (A Cu2+ katalizálja a H2O2 bomlását). Az oxidáció következtében aminoftalát-ion képződik nitrogénfelszabadulás közben. Az aminoftalát-ion energetikailag gerjesztett állapotban van, foton kisugárzása közben azonban alapállapotba kerül. A kisugárzott fényt kéknek látjuk a hullámhossza 424nm.

Read More
1 2 3