Kemilumineszcencia kialakulása szingulett-triplett átalakulás következtében

Kemilumineszcencia kialakulása szingulett-triplett átalakulás következtében

Kemilumineszcencia kialakulása szingulett-triplett átalakulás következtében.
Az első gázmosó edény, ahol a reakció lejátszódik 30%-os hidrogén-peroxidot, és kb.1-2%-ban NaOH-t tartalmaz, amin lassú ütemben klórgázt vezetünk keresztül. A 2. párhuzamosan bekötött gázmosó edény NaOH oldatot tartalmaz , melynek célja a klór megkötése!

Read More

Luminol oxidációja nátrium-hipoklorit oldattal

Luminol oxidációja nátrium-hipoklorit oldattal

Luminol oxidációja nátrium-hipoklorit oldattal
A luminol lúgos közegben dianionná alakul, ezt a formát könnyen oxidálhatjuk nátrium-hipoklorittal vagy hidrogén-peroxiddal (A Cu2+ katalizálja a H2O2 bomlását). Az oxidáció következtében aminoftalát-ion képződik nitrogénfelszabadulás közben. Az aminoftalát-ion energetikailag gerjesztett állapotban van, foton kisugárzása közben azonban alapállapotba kerül. A kisugárzott fényt kéknek látjuk a hullámhossza 424nm.

Read More