Szervetlen vegyületek oldhatósága és oldhatósági szorzata 20 °C-on

Szervetlen vegyületek oldhatósága és oldhatósági szorzata 20 °C-on

 Képlet  c (mol/dm3)  L (mol/dm3)x  Képlet  c (mol/dm3)  L (mol/dm3)x  AgNO3  7,18  AlCl3  5,25  AgCl  1,34·10-5  1,8·10-10  Al2(SO4)3  9,15·10-1  AgBr  7,21·10-7  5,2·10-13  Al(OH)3  6,87·10-9  2,0·10-32  AgI  9,11·10-9  8,3·10-17  Ag2SO4  1,59·10-2  1,6·10-5  Ag2CrO4  1,3·10-4  9,0·10-12   További vegyületek oldhatósága és oldhatósági szorzatai itt PDF-ben: oldhatósági szorzatok

Read More

Primer és tercier aminok salétromossavas reakciója

Primer és tercier aminok salétromossavas reakciója

Primer és tercier aminok salétromossavas reakciója.

Primer aminok diazóniumsó képződése mellett reagálnak salétromossavval. A termék stabilitása nagymértékben függ a szerkezettől; az alifás primer aminok diazóniumsói 00C-on is instabilak és nitrogén-fejlődés mellett azonnal bomlanak.

Ezzel szemben az aromás primer aminokból származó diazóniumsók ezen a hőmérsékleten stabilak, viszont kimutathatók azokapcsolási reakcióik révén. Az aromás tercier aminok nem reagálnak salátromossavval, míg az aromás gyűrűt tartalmazó tercier aminoknál C-nitrozálás játszódik le, és színes rosszul oldódó termék keletkezik.

Read More

A Cannizzaro reakció

A Cannizzaro reakció

A Cannizzaro reakció
A Cannizzaro reakciót a felfedezőjéről Stanislao Cannizzaroról nevezték el, ez a kémiai reakció ami egy bázis által indukált diszproporció, amiben egy aldehidből egy alkohol és egy karbonsav keletkezik. Cannizzaro ezt az átalakítást 1853-ban végezte el először, amikor benzaldehidet reagáltatott nátrium-hidroxiddal, és azt találta hogy benzil alkoholt és benzoesavat kapott!

Read More