Fermentor hőmérséklet méréséhez tartozó C kód (I2C)

A hőmérséklet mérést termisztorral valósítjuk meg, lásd előző cikk (Hőmérséklet mérés termisztorral). Az adatfeldolgozásért  és továbbításért egy egycsipes mikrovezérlő az ATmega328 lesz a felelős, ami igen nagy luxusnak számít, tekintve a csip kapacitását, viszont demonstrációs célok és a jobb áttekinthetőség kedvéért emellett döntöttünk. Az alábbi kód 0-1023 között egy átlagolt számot küld I2C interfészen keresztül a raspberrynek, az ezen futó szerver oldali kód pedig majd elvégzi a hőmérséklet kiszámítását a Steinhart–Hart összefüggés alapján.

/*

 Smoothing

 Reads repeatedly from an analog input, calculating a running average
 and printing it to the computer. Keeps ten readings in an array and
 continually averages them.

 The circuit:
  * Analog sensor (potentiometer will do) attached to analog input 0

 Created 22 April 2007
 By David A. Mellis <dam@mellis.org>
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Smoothing

 This example code is in the public domain.
 
 Modified by Gyula Guttmann
 I2C communication interface
 jFermi project

*/


// Define the number of samples to keep track of. The higher the number,
// the more the readings will be smoothed, but the slower the output will
// respond to the input. Using a constant rather than a normal variable lets
// use this value to determine the size of the readings array.
#include <Wire.h>
const int numReadings = 10;

int readings[numReadings];   // the readings from the analog input
int readIndex = 0;       // the index of the current reading
int total = 0;         // the running total
int average = 0;        // the average

int inputPin = A0;

void setup() {
 analogReference(EXTERNAL);
 
 Wire.begin(9);
 Wire.onRequest(requestEvent);
 // initialize all the readings to 0:
 for (int thisReading = 0; thisReading < numReadings; thisReading++) {
  readings[thisReading] = 0;
 }
}

void loop() {
 // subtract the last reading:
 total = total - readings[readIndex];
 // read from the sensor:
 readings[readIndex] = analogRead(inputPin);
 // add the reading to the total:
 total = total + readings[readIndex];
 // advance to the next position in the array:
 readIndex = readIndex + 1;

 // if we're at the end of the array...
 if (readIndex >= numReadings) {
  // ...wrap around to the beginning:
  readIndex = 0;
 }

 // calculate the average:
 average = total / numReadings;
 // send it to the computer as ASCII digits
 
 delay(1);    // delay in between reads for stability
}
void requestEvent()
{

int32_t bigNum = average;
char str[255];
sprintf(str, "%i\0", bigNum);
Wire.write(str);


}

Egy dologra mindenképpen figyelni kell, a setup részben meg van adva, hogy egy külső referencia feszültséget vegyen alapul

 analogReference(EXTERNAL);

a nagyobb pontosság miatt, így az AREF lábat (21-es) mindenképpen egy referencia feszültségre kell kötni, ellenkező esetben nem kapunk vissza valós értéket.

A szerver oldali kód javascript-ben pedig így néz ki:

        value2 = Math.log(9870*((1023/value2)-1));
		value2 = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * value2 * value2 ))* value2 );
		value2 = value2 - 273.15;
		value2 = value2.toFixed(2);

 

Share This:

 
Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment