54. Kísérlet – Hexán, hexén és benzol megkülönböztetése brómos vízzel

Feladat

Három számozott kémcsőben – ismeretlen sorrendben – hexén, hexán, illetve benzol van. Mindhárom folyadékból egy keveset kémcsövekben lévő brómos vízhez adagolunk. Összerázás után a 2. sorszámú kémcsőben színtelen, kétfázisú rendszert kapunk, a másik két kémcsőben a felső fázisban barna szín jelenik meg. Ezután az 1. és a 3. sorszámú folyadékból egy keveset óraüvegre cseppentünk, majd – elszívófülkében – meggyújtjuk a mintákat. Az 1. sorszámú folyadék világító, erősen kormozó lánggal ég, a 3. sorszámú folyadék égése tökéletes. Értelmezze a tapasztaltakat és azonosítsa a kémcsövek tartalmát!

Szükséges eszközök és anyagok

Ez egy elméleti tétel.

Figyelmeztető jelölések

 

protection gloves weblaboratorium A kísérlet végzése közben védőkesztyű használata kötelező! protection glasses weblaboratorium A kísérlet végzése közben védőszemüveg használata kötelező!
tuzveszelyes A hexén, hexán, illetve a benzol gyúlékony!  A benzol rákkeltő!

Videó

Megfigyelések, tapasztalatok, következtetések

Először is nézzük a képleteket

1-hexene hexán benzol
1-hexén n-hexán benzol

 

A hexén egy telítetlen szénhidrogén (alkén), összegképlete C6H12. Legáltalánosabban használt izomerje az 1-hexén. Tehát ha csak annyit mondunk, hogy hexén az lehet 1-hexén, 2-hexén, 3-hexén, függően attól, hogy a kettős kötés hol helyezkedik el, sőt, hogy a helyzet még bonyolultabb legyen a 2- és 3-hexénnél még a cisz-transz izoméria is fennáll.

A hexán (C6H14 vagy CH3(CH2)4CH3) nyílt láncú, telített szénhidrogén (alkán). Öt izomerje létezik, a képen az n-hexánt tüntettem fel.

benzol a legegyszerűbb aromás szénhidrogén. Képlete: C6H6. Színtelen, jellegzetes szagú folyadék. Brómos vízzel nem reagál, de elemi brómmal vas(III)-bromid katalizátor jelenlétében brómozható, így brómbenzol állítható elő:

C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr

De ez ne zavarjon meg minket!

Ami a lényeg:

a hexén telítetlen molekula lévén könnyen addíciós reakcióba lép a brómmal, és színtelen 1,2-dibróm-hexán keletkezik, ha 1-hexénből indultunk ki. Ez tehát a középső kémcsőben történt.

A hexánt és a benzolt égésük alapján tudjuk megkülönböztetni, ugyanis a benzol erősen kormozó lánggal ég. Égése tökéletlen mivel a C:H arány 1:1. A hexán égése tökéletes.

Összehasonlításképpen a középső kémcső (1-hexén) tartalmából egy keveset szintén elégettem a Petri-csészén, ennek égése is tökéletes volt.