42. Kísérlet – Kén-dioxid reakciója Lugol-oldattal és kén-hidrogénes vízzel

Feladat

Szilárd nátrium-szulfitra sósavat csepegtetünk, és a folyamatban fejlődő gáz egy részét Lugol-oldatba, másik részét kén-hidrogénes vízbe vezetjük. Írja le és magyarázza meg a várható tapasztalatokat, és adja meg a végbemenő folyamatok reakcióegyenletét!

Videó

   sulfur-dioxide-3d

 

Megfigyelések, tapasztalatok, következtetések

Kén-dioxid gázt legegyszerűbben nátrium-szulfit és sósav reakciójával tudunk előállítani:Generating testing and collecting gases fig 1

Na2SO3 + 2 HCl → SO2 + 2 NaCl + H2O

Kénhidrogénes vizet a vas-szulfidból sósavval felszabadított kén-hidrogén vízbe vezetésével nyerjük:

FeS + 2 HCl → FeCl2 + H2S

Előállításukhoz a jobb oldalon látható készüléket használhatjuk például. A solid reagent ebben az esetben a nátrium-szulfit vagy a vas-szulfid. A liquid reagent a sósav. A távozó gáz a SOvagy a H2S.

A videóban a jobb oldali kémcsőben kénhidrogénes víz volt amibe előzőleg kén-dioxid gázt vezettünk, sajnos azt a részt nem vettem fel. A kivált finom porszerű elemi kén sárgás fehéres színe látható.

SO2 + 2 H2S = 3 S + 2 H2O

A baloldali kémcsőben Lugol-oldat (Kálium-jodidos jód oldat) volt, amibe SO2 gázt vezettük, néhány másodperc alatt az oldat elszíntelenedett. Az elemi jód jodid-ionná redukálódott, ami színtelen. A kén-dioxid vízzel reagálva kénessavat alkot, a kénessavat a jód kénsavvá oxidálja. Különböző spektroszkópiás módszerekkel vizsgálva a kén-dioxid vizes oldatát a szulfit-ionok jelenlétét nem lehetett kimutatni, a hidrogén-szulfit ionok azonban képződnek.

első lépésben hidrogén-szulfit                        SO2 + 2 H2O = HSO3 + H3O+

második lépésben szulfit képződik                HSO3 + H2O = SO32- + H3O+

A redox reakció egyenlete pedig:

HSO3 + I2 + H2O = SO42- + 2 I + 3 H+