47. Kísérlet – Nátrium reakciója vízzel

Feladat

Egy üvegkádat félig töltünk desztillált vízzel, és hozzá adunk 4-5 csepp fenolftaleinoldatot, majd a vízre borsószem nagyságú nátriumdarabkát teszünk. Ismertesse a várható tapasztalatokat, és magyarázza meg a látottakat! Írja fel a reakcióegyenletet is! Ha káliummal végezné el a kísérletet, hevesebb reakciót tapasztalna-e, és ha igen, miért?

Videó

Magyarázat

A nátrium/kálium megolvad, gömb alakú lesz, szaladgál a víz felszínén, a víz lila színű lesz. A kálium esetében a szaladgáló fém meggyullad.
Mindkét reakció exoterm, ezért olvadnak meg. Gömb alakban a legnagyobb a reakció felület, a lila színváltozás lúgos kémhatást jelez. Azért válik lúgossá a víz, mert az alkáli fémek legkülső, egyetlen elektronjukat könnyen leadják a víznek, így hidrogénatommá és hidroxidionná alakul. A lúgos kémhatásért a hidroxidion felelős. A kálium azért gyullad meg, mert jóval nagyobb hő szabadul fel, amely begyújtja a keletkező hidrogént. Ha nagyobb darab nátriumot használunk néha az is meggyullad!

2 Na + 2 H2O → 2NaOH + H2

Biztonsági információk

Figyelem! A nátrium és a kálium súlyos égési sérülést okozhat a bőrrel érintkezve. A reakció heves! Az üvegkádból kipattanó darabkák sérülést okozhatnak!

 

Felhasznált irodalom

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/kemia/tevekenysegek-kemiai-feladatok-gyujtemenye/alkalifemek-reakcioja-vizzel