Luminol oxidációja hidrogén-peroxid oldattal

Feladat:

Készítsünk 2 oldatot:

– 250ml desztillált vízben 1g nátrium-karbonátot oldunk és ebben az oldatban rázogatás közben 50mg luminolt oldunk fel. A luminol feloldása után 6g nátrium-hidrogén-karbonátot, majd 150mg réz-szulfátot (katalitikusan elősegíti a H2O2 bomlását) adunk az oldathoz. Az oldat csak 1-2 napig stabilis.

– 250ml 0,15%-os hidrogén-peroxid oldat, ezt 1,25ml 30%-os hidrogén-peroxid oldat 250ml térfogatra töltésével készíthetjük.

A két oldat 1:1 arányú elegyítésekor keletkező kemilumineszcencia kb. két percig látható.
Nézzük meg és hasonlítsuk össze a luminol oxidácója nátrium-hipoklorit oldattal c. kísérlettel!

 

Figyelmeztető jelölések

protection gloves weblaboratorium A kísérlet végzése közben védőkesztyű használata kötelező! protection glasses weblaboratorium A kísérlet végzése közben védőszemüveg használata kötelező!

 

Videó

http://chemed.chem.purdue.edu/demos/main_pages/5.9.html

 

Magyarázat

A luminol lúgos közegben dianionná alakul, ezt a formát könnyen oxidálhatjuk nátrium-hipoklorittal vagy hidrogén-peroxiddal (A Cu2+ katalizálja a H2O2 bomlását). Az oxidáció következtében aminoftalát-ion képződik nitrogénfelszabadulás közben. Az aminoftalát-ion energetikailag gerjesztett állapotban van, foton kisugárzása közben azonban alapállapotba kerül. A kisugárzott fényt kéknek látjuk a hullámhossza 424nm.

Az oxidáció mechanizmusa

luminol oxidációja