FC-28-D Soil Hygrometer Detection Module + Soil Moisture Sensor

Automatikus öntöző rendszer megépítése és a mért értékek lekérdezése interneten keresztül volt a cél.

Felhasznált anyagok:

  • Arduino Uno
  • Ethernet Shield with Wiznet W5100 Ethernet Chip/ TF Slot
  • FC-28-D Soil Hygrometer Detection Module + Soil Moisture Sensor
  • LED-ek
  • Jumper wires

Leírás:

A vízpumpa még nem érkezett meg, így ez a rész csak a internetes adatlekérdezést és a ledes kijelzést tartalmazza.
Az arduino modul az A0 és A1 bemenetén keresztül fogadja a szenzorból jövő jelet, az D2-D9 lábak digitális kimenetként vannak használva.
Analóg bemeneten az érték 0-1023 közé esik, ennek függvényében állítottam be a különböző színű ledek ki-be kapcsolását, ami természetesen korábbi megfigyeléseken alapult.

1023 az érték, ha a szenzor száraz és 0, (vagy bármi lehet a szenzor állapotától függően) ha vízbe merítjük. Így a következő beállításokat használtam:

A0/A1 bemeneten mért érték:

  • >200 első zöld led világít
  • >300 második zöld led világít
  • >400 sárga led világít
  • >600 piros led világít

Az internetre az adattovábbítást egy Ethernet modullal oldottam meg, erről rengeteg anyag van fent a neten, teljesen egyszerű a használata. Értelem szerűen az IPAddress mezőbe a saját IP címed írod, vagyis azt, amit a router kioszt a modulnak.

Képgaléria

Videó

 

A kódot itt találod:

/*
  Web Server
A simple web server that shows the value of the analog input pins.
using an Arduino Wiznet Ethernet shield.

Circuit:
* Ethernet shield attached to pins 10, 11, 12, 13
* Analog inputs attached to pins A0 through A5 (optional)

created 18 Dec 2009
by David A. Mellis
modified 9 Apr 2012
by Tom Igoe

*/

#include
#include

// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
};
IPAddress ip(192, 168, 0, 11);

// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);

void setup() {
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
}

pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);

pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
pinMode(9, OUTPUT);

// start the Ethernet connection and the server:
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
}

void loop() {

if (analogRead(A0) > 200){
digitalWrite(2, HIGH);
delay(50);
}

else {
digitalWrite(2, LOW);

}

if (analogRead(A0) > 300){
digitalWrite(3, HIGH);
delay(50);
}

else {
digitalWrite(3, LOW);

}

if (analogRead(A0) > 400){
digitalWrite(4, HIGH);
delay(50);
}

else {
digitalWrite(4, LOW);

}

if (analogRead(A0) > 600){
digitalWrite(5, HIGH);
delay(50);
}

else {
digitalWrite(5, LOW);

}

if (analogRead(A1) > 200){
digitalWrite(9, HIGH);
delay(50);
}

else {
digitalWrite(9, LOW);

}

if (analogRead(A1) > 300){
digitalWrite(8, HIGH);
delay(50);
}

else {
digitalWrite(8, LOW);

}

if (analogRead(A1) > 400){
digitalWrite(7, HIGH);
delay(50);
}

else {
digitalWrite(7, LOW);

}

if (analogRead(A1) > 600){
digitalWrite(6, HIGH);
delay(50);
}

else {
digitalWrite(6, LOW);

}

// listen for incoming clients
EthernetClient client = server.available();
if (client) {
Serial.println("new client");
// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
// if you've gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response
client.println("Refresh: 5"); // refresh the page automatically every 5 sec
client.println();
client.println("");
client.println(""); // output the value of each analog input pin for (int analogChannel = 0; analogChannel < 2; analogChannel++) { int sensorReading = analogRead(analogChannel); client.print("analog input "); client.print(analogChannel); client.print(" is "); client.print(sensorReading); client.println(""); } client.println("");

break;
}
if (c == '\n') {
// you're starting a new line
currentLineIsBlank = true;
}
else if (c != '\r') {
// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
}
}
}

// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println("client disconnected");
}
}

Tapasztalat

2 hét teszt időszak alatt a szenzor érzékelő része korrodált. A nikkel-oxid zöldes színe látható az alábbi képen. Látszik, hogy ez a szenzor csak demonstrációs célra készült, így a jövőben keresnem kell valami komolyabbat. Nem véletlen, hogy pl. a vezetőképesség mérők elektródái platinából készülnek.

sensor, corrosion
Soil moisture sensor corrosion

Felhasznált irodalom:

Share This: