37. Kísérlet – Négy ismeretlen, fehér, szilárd anyag azonosítása

Feladat

Négy kémcsőben fehér, szilárd anyagokat vizsgálunk, amelyek – ismeretlen sorrendben – a következők: CaO, P2O5, CaCO3, KNO3. A következő táblázatban az oldási próbájukkal, és a vizes oldathoz adott indikátorok színével kapcsolatos  tapasztalatainkat jegyezhetjük le:
1. kémcső 2. kémcső 3. kémcső 4. kémcső
oldhatóság
vízben
fenolftalein
metilnarancs

A videó megnézése után töltse ki a táblázatot, értelmezze a tapasztalatokat, és ez alapján azonosítsa a kémcsövek tartalmát! Írja fel a semlegestől eltérő kémhatás esetén a vízzel való reakció egyenletét is!

Szükséges eszközök és anyagok

Ezt a feladatot nem elvárás megcsinálni.

Figyelmeztető jelölések

protection glasses weblaboratorium A kísérlet végzése közben védőszemüveg használata kötelező! protection gloves weblaboratorium A kísérlet végzése közben védőkesztyű használata kötelező!
maro

Videó

Megfigyelések, tapasztalatok, következtetések

A videó alapján a következőképpen töltöttük ki a táblázatot:

1. kémcső 2. kémcső 3. kémcső 4. kémcső
oldhatóság
vízben
nem oldódott nem oldódott oldódott oldódott
fenolftalein  Ibolya szín  nincs változás   nincs változás   nincs változás
metilnarancs  –  sárga  sárga  vörös

 

1. Az első kémcső esetében szuszpenziót kaptunk, itt nem volt egyértelműen eldönthető, hogy a szilárd anyag oldódott-e vagy sem. A fenolftalein indikátorral ibolya színt adott, úgyhogy a kémhatása lúgos, ezért egy része feloldódott.

CaO (s) + H2O (l) is in equilibrium with Ca(OH)2 (aq)

Csak érdekesség képen a kalcium-oxid oldáshője (ΔHr = −63,7 kJ/mol) alacsonyabb mint a nátrium-hidroxidé. Oldódása erősen exoterm, így a kémcső felmelegszik.

2. A második kémcsőben nem tapasztaltunk oldódást, fenolftalein indikátorral sincs változás. Metilnarancssal sárga színt kapunk, ennek az indikátornak a színe pH 4,4 felett sárga. Itt kb. semleges kémhatásra gyanakodhatunk. A kalcium-karbonát vagy másnéven mészkő vízben oldhatatlan.

3. A harmadik kémcsőben a szilárd anyagunk nagyrésze oldódott. Itt is mint a kettes pontnál kb. semleges pH-ra gondolhatunk. A kálium-nitrát jól oldódik vízben.

4. A negyedik kémcsőben heves reakciót tapasztaltunk, az anyagunk feloldódott, a metilnarancs hozzáadása után vörös színt tapasztaltunk, ami savas kémhatásra utal.  A foszfor-pentoxid igen higroszkópos vegyület.phosphor pentoxide Vízzel először sercegés közben metafoszforsavvá egyesül, a reakció nagy hőfejlődéssel jár. A képződő metafoszforsav további vizet vehet fel és ortofoszforsavvá alakulhat.

P2O5 + H2O → 2HPO3

HPO3 + H2O → H3PO4

A foszfor-pentoxid kristályszerkezetének vizsgálata alapján P4O10 képlet jobban tükrözi, de az általános gyakorlatban az empírikus P2O5 képletet használjuk.