Környezetkémia és fizika szigorlat

jelolo  Az elemek születése. Az atomok szintézisének lehetséges magkémiai folyamatai. Az atomátalakulási folyamatok szerepe a Világegyetem kialakulásában és napjainkban. A geoszférák kialakulásának kémiája. Az elemek eloszlása a geoszférákban. A geológiai folyamatok környezeti hatásai. A bioszféra kialakulása és hatása a geoszférákra.

jelolo  Az atmoszféra szerkezete és kémiai jellemzése: Az állandó és változó alkotóelemek kölcsönhatásai a többi geoszférával. A napsugárzás hatása az atmoszférára. A termoszféra főbb kémiai folyamatai. A sztratoszférikus ózon képződése és szerepe. Az ultraibolya sugárzás környezeti problémái.

jelolo  Az oxigén kémiai tulajdonságai. Előfordulása, körforgalma, szerepe a környezetben. A nitrogén körforgalma. A levegő nitrogénvegyületeinek (ammónia, nitrogén- oxidok) tulajdonságai é környezeti szerepük.

jelolo  Szénvegyületek (CO, CO2, szerves szénvegyületek) az atmoszférában. Az üvegházhatás. Az éghajlatváltozások lehetséges kémiai okai. A kénvegyületek. Az atmoszféra kénvegyületei. Az aeroszolok képződése és szerepük a környezetben. A füstködök típusai és kialakulási folyamatai.

jelolo  A víz és a hidroszféra kémiája. Csapadékvíz, felszíni vizek, óceánok kémia jellemzése és szerepük a geokémiai anyagforgalomban. A természetes víztisztulás és víztisztítási eljárások.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Comment