5. Kísérlet – Sebbenzin, etil-acetát, etanol megkülönböztetése Lugol-oldattal

Feladat

Három sorszámozott, ledugaszolt kémcsőben színtelen folyadék található: sebbenzin, etil-acetát, etanol. A tálcán lévő vegyszerek és eszközök segítségével azonosítsa az edények tartalmát! (Pusztán szag alapján nem elfogadható az azonosítás!)

Szükséges eszközök és anyagok

• műanyag tálca
•3  darab sorszámozott kémcső az ismeretlenekkel
• sebbenzin
• etil-acetát • etanol • 3 darab üres kémcső
• desztillált víz • Lugol-oldat • védőszemüveg
• hulladékgyűjtő

Figyelmeztető jelölések

protection gloves weblaboratorium A kísérlet végzése közben védőkesztyű használata kötelező! protection glasses weblaboratorium A kísérlet végzése közben védőszemüveg használata kötelező!
tuzveszelyes A sebbenzin, etil-acetát, etanol gyúlékony!

Videó

Megfigyelések, tapasztalatok, következtetések

A Lugol-oldat a jód kálium-jodidos vizes oldata. A jód apoláris molekula lévén vízben nem oldódik, viszont kálium-jodiddal oldatba vihető:

I2 + I– ⇔ I3

Ez egy megfordítható folyamat, így a jód vizes oldatának tekinthető. Benzinnel, vagy etil-acetáttal a jód kiextrahálható az oldatból. Az etanol vízben korlátlanul elegyedik, így ezzel egyfázisú rendszert fog alkotni. Az etanolt így azonosítottuk is. Benzinben lila etil-acetátban barna színnel oldódik, a 2. és 3. kísérletben már tárgyalt jelenség miatt.

A videóban az látszik, hogy először mindhárom ismeretlenhez desztillált vizet adtunk, az első kémcsőben egyfázisú oldatot kaptunk, ez volt az etanol. A benzin és az etil-acetát vízzel nem elegyedik, vagyis az etil-acetát néhány százalékban, de ez most nem fontos. Aztán Lugol-oldatot adtunk mindháromhoz. Az első esetben egyfázisú barna, a második esetben kétfázisú barna-barna, a harmadik esetben kétfázisú barna-lila rendszert kaptunk. A szerves fázis mindkét esetben felül helyezkedik el, mivel sűrűségük kisebb a vízénél.

Tehát az első kémcsőben etanol (etil-alkohol, CH3CH2OH), a másodikban etil-acetát (CH3COOCH2CH3) a harmadikban a benzin volt.

Vegyszerismeret

Benzin a nyers, természetes kőolajból desztillálás útján kapott folyadék. Nem egységes vegyület, hanem a paraffin  sorozatba tartozó szénhidrogének elegye. Színtelen, könnyen folyó folyadék.

Hexan-1-ol-3D-balls
Hexán

Sebbenzin (Benzinum medicinale). Főképp nyíltláncú, telített szénhidrogénekből, pentánból, hexánból (C6H14) és heptánból (C7H16) áll.

Az etil-acetát gyengén poláros, illékony, jellegzetes szagú oldószer, vízben kismértékben oldódik. Fischer-észterezéssel állítják elő, ecetsav és etanol reakciójával, általában savas katalizátor – például kénsav – jelenlétében. Laboratóriumban és az iparban gyakran használt oldószer. Régebben a Technokol rapid ragasztó tartalmazott etil-acetátot, de ezt mára kivonták a forgalomból.